Capanna Morbegna

04.09.2011 11:22

Nedá mě než zmínit zajímavost z Julských alp a to pozůstatky bývalých italských kasárem Morbegna ve výšce 2520m, které jsme navštívili s Jarou při plánovaném letošním výstupu na nejvyšší horu Slovinska, Triglav 2864m. O tomto unikátu jsem už četl zmínky na netu od lidí co podnikli výstup na Triglav nebo v jeho blízkosti se pohybovali a tak nám nedalo než toto místo navštívit.

Ideálním bodem na cestě pro návštěvu tohoto místa je chata Trževska Koča na Doliču 2151m nebo při sestupu z vrcholu Triglavu cestou na Dolíč či použití sestupové cesty Plamenica do "Vrata Valey". Cesta sice není značená ale pokud odbočíte z výstupové cesty z chaty směr Triglav, tak není obavy někam zabloudit. Cesta je pohodová a je to opět pozůstatek práce vojáků. Místy eroze už chodník poničila a je pár míst kde úbočí hrne masy suťoviska přimo do cesty, ale jinak je vše velmi dobře znatelné.

Samotné stavení už doznává svoji poslední křeč. Povětrnostní vlivy, sníh, déšť a možná i občasné lavinky dokonávají zkázu. V srpnu 2011 jsme už viděli jen sklepení plné suti i sněhu a betonové stropy. První nadzemní podlaží už chybí, ale v suterénu jsou ještě zbytky oken a světe div se i omítka s původní malbou. Kasárny postavili dle informací, které jsem získal italstí vojíci v meziválečném období a v době největšího využití v tomto objektu bylo až 300 vojáků a důstojníků. Celý objekt byl v rozměrech 22m délky a 9m šířky. V přízení kuchyň, jídelna a sociální zařízení (turecké záchody do nedávna plně funkční) a v prvním podlaží čtyři velké ložnice a ve druhém patře podkrovní ložnice. Úkolem posádky bylo chránit hranice "Rapallo" probíhající právě územím Triglavu. Je to opravdu uctyhodný výkon postavit takový objekt v poměrně odlehlé části, vysoké nadmořské výšce a v místě, kde je problém získání vody. Cestu z údolí lemuje cesta, kterou vytvořili také vojáci.Tu a tam potkáte betonové pilířky, které nám byli nejdříve dosti záhadné, protože svah je velice příkrý a nelze jednoznačně určit z jaké doby pocházejí a k čemu mohli v tomto místě sloužit. Vysvětlením je pravděpodobně lanovka, která dopravovala do kasáren proviant, vodu, stavební materiál a vše potřebné. Zajímavosti je i telegragní kabel od Trenta , který občas je možné najít ve výstupové cestě a který doba a povětrnostní vlivy odkryli.

Nad samotnými kasárnami lze najít i malé opevnění, které zřejmě fungovalo jako nějaká předsunutá základna hlídky, která měla rozhled do udolí na východ od Triglavu. V místě samotných kasáren je krásný rozhled směrem na Trento a plocha je pokrytá množstvím železných trnů jejichž funkci jsme neodhadli, snad skoby pro ochrané uchycení zátarasů.

V každém případě je toto místo poklonou neuvěřitelně náročné práce takovou stavbu vybudovat a provozovat v takto nehostiných podmínkách. Slovinská vláda ještě v roce 2005 uvažovala o záchraně tohoto objektu a vybudování nové chaty, která by tak byla nejvýše položenou chatou Slovinska. Zřejmě zůstalo jen u plánu a momentálně již není co zachraňovat.